Informatie

Reglement lidmaatschap

 • Het lesjaar loopt per schooljaar.
 • Voor nieuwe leden wordt er 1 gratis proefles aangeboden.
 • Bij opzegging voor 1 oktober 2023, betaal je alleen voor de lessen waaraan deelgenomen is.
 • Bij opzegging voor 1 januari 2024 betaal je alleen voor het 1e half jaar.
 • Kan je door langdurige blessure niet meedoen, meld dit dan direct via streetdancevb@hotmail.com om in aanmerking te komen voor restitutie lesgeld. Bij geen melding is geen restitutie mogelijk

Algemene mededelingen

 • De lessen worden gegeven in gemeenschapshuis “de Stuik”.
 • Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze netjes omgaan met de spullen van “de Stuik”.
 • Bij uitvallen van een les wordt dit gemeld via de groeps-app.
 • Ben je ziek of afwezig, meld je dan altijd af bij de docent.
 • Ouders dragen zelf de verantwoording dat hun kind veilig bij “de Stuik” aankomt en tijdig wordt opgehaald.
 • Gelieve aangekleed bij de les te komen ivm beperkte mogelijkheden tot omkleden in de Stuik.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Het streetdance bestuur en de docenten zijn niet aansprakelijk voor verlies, vernieling of diefstal van eigendommen van de leden.  

 

Contributie (per half jaar)

 • Jeugd (t/m 18 jaar)            € 70,-
 • 19 jaar en ouder                        € 70,-


Per jaar wordt twee maal de contributie geïnd via een automatische incasso (rond 10 oktober en rond 10 februari).

 

Aan- of afmelden leden

 • Bij aanmelding van een nieuwe leerling dient het inschrijfformulier te worden aangevraagd via streetdancevb@hotmail.com. Instroming tijdens het lesjaar is in principe mogelijk. Neem hiervoor contact op met ons via de mail en check of er nog plek is.
 • Aanmeldingen voor het seizoen 2024/2025 ontvangen wij graag voor 1 juni 2024.
 • Wil je in het nieuwe seizoen stoppen met dansen? Meld je dan af via streetdancevb@hotmail.com voor 1 juni 2024 in verband met het samenstellen van de nieuwe lesgroepen. Bij te laat afmelden wordt er 25 euro in rekening gebracht voor administratieve kosten.
 • Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Verhuur spiegels

 • Onze spiegels kunnen worden gehuurd voor €5,- per dagdeel. Neem hiervoor contact op via streetdancevb@hotmail.com.